Jour-

 &  familjehem

Jourhem


Vissa situationer kräver akuta åtgärder där barn eller ungdom behöver placeras med kort tidsvarsel. Dessa typer av akuta placeringar sker i jourhem. Jourhemsplaceringar brukar också vara under en kortare tidsperiod, vanligtvis högst ett halvår. Eftersom barnet oftast befinner sig i kris är det viktigt att jourhemmet tillhandahåller en trygg och stabil tillvaro samt en stimulerande miljö.


Familjehem

Familjehem är en familj som tar emot barn och ungdomar för en mer långvarig placering, ibland hela uppväxten. Ett plus är om familjehemmet har egna biologiska barn. Barn och ungdomar som placeras i familjehem kommer oftast från en bakgrund präglat av social problematik. Under tiden barnet är placerat i familjehem är det viktigt att barnet får sina behov tilgodosedda avseende fostran och omvårdnad. Uppdraget kan också i vissa fall innebära kontakt med barnets biologiska familj.


Funderar ni på att bli jour eller familjehem, skicka en intresseanmälan.

Vårt samarbete med våra jour- familjehem


Familjerna handleds regelbundet av våra konsulenter. Inledningsvis får de handledning en gång i veckan i hemmet. Även direkt handledning via telefon erbjuds till familjer som är nya och även erfarna familjer med nya placeringar. Våra konsulenter är tillgängliga dygnets alla timmar via telefon och e-post.  Noorgården Stöd och Konsult AB erbjuder familjerna handledning av handledarutbildade beteendevetare och terapeuter.

Alla familjer får regelbundet vidareutbildning, och en grundläggande utbildning i Ett hem att växa i erbjuds våra nya familjehem.

 

__________________________________________