Noorgården Stöd och Konsult AB är ett omsorgsföretag. Vi har som vision att förbättra omständigheterna och förutsättningarna för varje enskild individ i samhället genom att rekrytera, handleda och stötta kompetenta och kvalificerade jour- och familjehem.  

Mer om oss


Vilka är vi på Noorgården Stöd och Konsult AB? Läs här om du vill veta mer om oss och den verksamhet som vi bedriver. 


Läs Mer

Covid-19


Nyheter angående aktuella direktiv från myndigheter avseende den pågående Covid-19 pandemin. Verksamheten på Noorgården Stöd och Konsult AB förhåller sig till rådande föreskrifter.


Läs Mer

Brett samarbete


Noorgården Stöd och Konsult AB är upphandlade av kommuner runt om i hela Sverige och har flera ramavtal.Läs Mer

Jour-och familjehem


Vad innebär det att vara ett jourhem eller ett familjehem? Läs mer om vad jour och familjehemsuppdraget innebär här.

Kvalitetsäkring


Vi arbetar ständigt med att upprätthålla god kvalitet i vår verksamhet. Läs mer om vårt kvalitetsledningdsystem.


Att bli jour- eller familjehem


Funderar ni på att arbeta som jour eller familjehem? Mer om hur ni kan gå till väga finner ni här.