Vill du bli jour- eller familjehem


Skicka in en intresseanmälan.

Vill du bli jourhem eller familjehem?


Innan familjen blir aktuell för att ta emot en placering från socialtjänsten gör vi en utredning där vi bedömer om de är lämpliga att bli jour- och/eller familjehem. Vi arbetar med socialstyrelsen framtagna utredningsmetod, BRA-fam. Efter inledande kontakt med familjen så talar vi med familjen och berättar vad ett uppdrag som jour-/familjehem innebär. 

Efter din intresseanmälan

 

Efter att din intresseanmälan inkommit bokar vi tillsammans en första tid för samtal med möjlighet att svara på frågor. I samband med detta påbörjas utredningen. För att få mer information om utredningsprocessen se nedan.

Beställa följande Registerutdrag 


Under utredningens gång begär vi också in uppgifter från samtliga vuxna personer boende på adressen. För att hjälpa oss på traven kan du begära in registerutdragen till oss i förväg. 

 Registerutdrag:


Vi ber er beställa registerutdrag från polisen, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten och transportstyrelsen.


Polisen: Gå in på hemsidan polisen.se och begär ut registerutdrag: Arbete på HVB-hem (familjehem) (442.7).

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ 


Kronofogden: Ring 0771-73 73 00 eller mejla kontakt@kronofogden.se och begär ett skriftligt utdrag ur registret för alla vuxna personer i hushållet. Kom ihåg att meddela namn, personnummer och postadress om du mejlar.


Socialregistret: Kontakta kommunen du är folkbokförd i och begär utdrag ur socialregistert för respektive vuxen person i hushållet.


Transportstyrelsen: Ring 0771-81 81 81 och begär ett skriftligt utdrag för alla vuxna i hushållet ur LOB-registret. Ni kan även skicka en begäran om LOB-utdrag till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro eller kontakta dem via kontaktformuläret på deras hemsida: https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontaktformular/kontakt---korkortsfragor/


Försäkringskassan: Ring 0771–524 524 och begär ett intyg över sjukpenning och sjukersättning under de senaste fem åren för de vuxna i hushållet.


!OBS! Öppna INTE registerutdragen när de skickats hem till er, vi öppnar dem tillsammans vid första hembesöket.


Efter att intresseanmälan inkommit till oss kommer tillförordnad konsulent att boka tid för hembesök snarast.Inför utredningen:


BRA-fam: Tillförordnad konsult skickar hem underlaget för BRA-fam som är ett initialt bedömningsinstrument som Socialstyrelsen tagit fram. Vi ber er att svara på frågorna i lugn och ro inför besöket och uppkommer det några funderingar så kontakta oss på Noorgården Stöd och Konsult AB. Vi går tillsammans genom frågorna och svaren vid första besöket.


Referenter: Vid hembesöket ska ni lämna en professionell respektie en privat referent per vuxen i hushållet. Totalt ska det vara 2 referenter per förälder i hushållet. Den profisonella referenten ska vara en person som känner er från arbetslivet, exempelvis er nuvarande eller tidigare chef eller kollega. Den privata referenten ska vara en person som känner er familj väl, detta kan exempelvis vara en nära familjevän. Syskon och släkt kan inte vara referenter i detta sammanhang.


Intresseanmälan

Vill ni bli jour eller familjehem? Fyll i och skicka in en intresseanmälan. När vi mottagit din intresseanmälan kommer vi kontakta dig inom kort. Vill du veta mer om arbetet som jour- eller familjehem läs här.

 
 
 
 
Ja
Nej
Kanske, vet inte