Copyright © All Rights Reserved

Instruktioner med anledning av Coronaviruset

Den pandemi som pågår i samhället ger anledning för Noorgården att skicka ut instruktioner om hur Noorgården arbetar för att minska spridningen av Coronaviruset, även kallad Covid-19. Coronaviruset är en virussjukdom som ger influensaliknande symptom som till exempel hosta, feber och värk i kroppen. Sjukdomsutvecklingen påminner om säsongsbaserad influensa. Enligt Folkhälsomyndigheten verkar det som spridningen av viruset sker i form av vätskedroppar som sprids mellan människor via kontakt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande åtgärder för att minska smittspridning:

Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är:
• Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
• Undvik nära kontakt med sjuka människor (håll ett avstånd på minst två meter).
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Noorgårdens jour- och familjehem fortsätter sitt arbete som vanligt. Alla bokade besök hos sjukvården, Prima/BUP, skola eller umgängen sker som planerat. Var extra uppmärksam på sjukdomstecken såsom hosta, feber eller värk i kroppen. Fullständig lista med symptom på Coronaviruset från Krisinformation bifogas. Finns det tecken på att barnet är sjukt med snuva, hosta eller feber, även lindriga symptom ska barnet vara hemma från aktiviteter och skola. Barnet ska inte träffa andra för att inte sprida smittan. Enligt Folkhälsomyndigheten behöver inte övriga familjen en person i familjen är sjuk. Dessa anvisningar kan komma att ändras så håll dig uppdaterad. Om ni har frågor om viruset finns det ett nationellt nummer 113 13 där ni kan få information och ställa frågor. Belasta inte detta telefonnummer i onödan.

Skulle barnet bli så sjukt att ni bedömer att vila och hemvård inte är tillräckligt ska ni kontakta sjukvården via 1177.) Om ni efter kontakt med 1177 (1177.se) får rådet att besöka sjukvården för provtagning och vård kommer sjukvården att ge fortsatta instruktioner för besöket och eventuell hemkarantän.

För att undvika belastning av sjukvården, och framförallt provtagningsenheterna, ska ni om ni har ett bokat besök där provtagning ska ske, kontakta er vårdenhet och rådgöra med dem om detta ska skjutas på framtiden. Detta ska göras för att inte belasta sjukvården och ge dem utrymme att ta hand om de som är akut sjuka och allvarligt sjuka!

Vårt uppdrag är att ta hand om de barn som är allra mest utsatta i samhället, de kommer ofta från livssituationer som kan påverka deras motståndskraft. Vårt ansvar är att fungera tryggt i en otrygg situation. Coronaviruset kommer troligen att smitta de flesta av oss och de flesta av oss kommer att ha små eller lindriga symptom.

Ni har ett ansvar att hålla er informerade genom de kanaler som presenterar fakta. Sprid inte oro i onödan. Viktiga informationskanaler är:
www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.regeringen.se

Denna instruktion är skapad 2020-03-16 och kommer att uppdateras löpande. Se gärna mer på vår hemsida www.noorgarden.se, och vår Facebooksida www.facebook.com/NoorgardenStodOchKonsult/

Kom också ihåg att inte besöka våra äldre. Ha kontakt med dem via telefon eller sociala media.

Vi finns tillgängliga för er och svarar gärna på era frågor.

Andreas Dahl, verksamhetschef: 0700-80 95 53
Sohaila Noory, konsulent: 070-712 08 30
Noor Faiz, VD: 070-329 29 92

_______________________________________________________________________________________ Bilagan nedan är hämtad 2020-03-16 från www.krisinformation.se


Symtom på covid-19
Vanliga symtom är:
• Hosta
• Feber
• Andningsbesvär
• Snuva
• Halsont
• Huvudvärk
• Muskel- och ledvärk
• Illamående
De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation.Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat.

PDF dokument av Hantering av "COVID-19"