Copyright © All Rights Reserved

Vi är Noorgården

Noorgården Stöd och Konsult har funnits som jour- och familjehemsföretag sedan 2015. Vi har idag ramavtal med flera kommuner, och har färdigutredda familjer som kan ta emot barn och ungdomar i behov av stöd och boende. Våra familjer finns i Stockholmsområdet, mälardalen och norra delarna av Sverige.

Kvalitetsäkring

Vårt kvalitetsledningssystem bygger på SOSFS 2011:9 och bygger på ständigt lärande. Vi genomför regelbundet medarbetarenkäter, brukarundersökningar där uppdragsgivare och klienter erbjuds möjlighet att lämna förslag på förbättringsåtgärder, allt i syfte att vår verksamhet ska anpassas till de behov som våra uppdragsgivare, barn och ungdomar och familjer behöver. All information bearbetas i ledningsgruppen och leder vårt utvecklingsarbete.