Copyright © All Rights Reserved

Våra familjer

Vi eftersträvar att våra familjer ska se ut som det svenska samhället. Våra familjer har olika kulturella och språkliga erfarenheter och kunskaper. Gemensamt för alla familjerna är att de har en önskan om att hjälpa barn, ungdomar och familjer till en bättre fungerande vardag. De flesta av våra familjer har erfarenhet av att ta emot barn i sin familj, andra är nya som jour- och familjehem men har en önskan om att hjälpa till.

Vi erbjuder även förstärkta jour- och familjehem. Detta innebär dels att en förälder är hemma på heltid. Förstärkningen innebär också extra konsulentstöd samt beroende på socialtjänsten önskemål även stöd från beteendevetare eller terapeut.

Metoder

Innan familjen blir aktuell för att ta emot någon av socialtjänstens barn gör vi en utredning där vi bedömer om de är lämpliga att bli jour- och/eller familjehem. Vi arbetar med socialstyrelsen framtagna utredningsmetod, BRA-fam. Efter inledande kontakt med familjen så talar vi med familjen och berättar vad ett uppdrag som jour-/familjehem innebär. Vi bokar en första tid för samtal med möjlighet att svara på frågor. I samband med detta påbörjas utredningen. Vi tar också in uppgifter från samtliga vuxna personer boende på adressen registerutdrag från socialtjänstregistret, polisen misstanke- och belastningsregister samt skatteverket och försäkringskassan. Alla vuxna djupintervjuas i utredningen, men även samtal med hela familjen (inklusive eventuella barn) görs under utredningstiden.

Familjerna handleds av våra konsulenter regelbundet. Inledningsvis får de handledning en gång i veckan i hemmet. Även direkt handledning via telefon erbjuds till familjer som är nya, men även erfarna familjer med nya placeringar. Våra konsulenter är tillgängliga dygnets alla timmar. Utöver det så erbjuds familjerna handledning av handledarutbildade beteendevetare och terapeuter.

Alla familjer får regelbundet vidareutbildning, och en grundläggande utbildning i ”Ett hem att växa i…” erbjuds våra nya familjehem.