Copyright © All Rights Reserved

Jour och familjehem

Noorgården Stöd och Konsult ABs uppdrag är att tillhandahålla goda och hållbara jour- och familjehemsplaceringar över tid. Barnen som placeras ska ha en respektfull, stimulerande och trygg vardag med tydlig struktur. Vår tanke med alla placeringar är att barnen eller ungdomen ska utvecklas utifrån sin egen potential och stärkas i sin självkänsla. Med en positiv självständighet gör att när barnet/den unge lämnar vår verksamhet ska stå på en mer stabil grund.

Vi erbjuder socialtjänsten

I företaget har vi både familjer som är beredda att ta emot akuta placeringar. Vi har både sk jourhem och familjer som är beredda på mer långsiktiga åtaganden som familjehem. Det händer även att jourhemsplaceringar där ungdomen och familjen fungerar bra tillsamman, även blir familjehem och barnet bor kvar i familjen en längre tid eller till och med tills dess att den är redo att flytta till eget boende. Vi erbjuder även placeringsmöjligheter till förälder och barn oavsett placeringsorsak. Har de placerade upplevt hot- eller våld har vi kunskaper och erfarenhet att hantera det. Utöver det så har vi även kunskaper inom missbruk och barnskydd. Skulle den placerade behöva ytterligare stöd i form av samspelsutredning eller anknytningsbedömning eller stöd- och terapisamtal kan företaget även erbjuda dessa tjänster.

För aktuell information om våra erbjudande kolla in Noorgårdens Facebooksida, där vårt nyhetsbrev finns! Klicka på länken nedanför!